Regulamin sklepu internetowego sk-computer.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 r.

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym sk-computer.pl.
 • Sklep internetowy sk-computer.pl jest prowadzony przez firmę SK-SERWIS Konrad Konar, z siedzibą al. Batorego 52 33-300 Nowy Sącz.
 • Korzystanie z serwisu sklepu internetowego sk-computer.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Klienta.

Warunki zamówienia

 • Sklep internetowy sk-computer.pl oferuje sprzedaż produktów komputerowych oraz akcesoriów.
 • Zamówienia można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego sk-computer.pl.
 • Zamówienie jest ważne i zostanie zrealizowane po potwierdzeniu go przez sklep internetowy sk-computer.pl oraz otrzymaniu pełnej zapłaty za zamówienie.
 • W przypadku braku dostępności zamówionego produktu, sklep internetowy sk-computer.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub zaproponowania zastępczego produktu o podobnych parametrach i wartości.

Ceny i płatności

 • Ceny podane na stronie sklepu internetowego sk-computer.pl są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • Sklep internetowy sk-computer.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Klient może dokonać płatności za zamówienie za pomocą dostępnych form płatności, takich jak karta kredytowa, przelew bankowy lub system płatności elektronicznych.
 • W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie wysłane po otrzymaniu pełnej zapłaty na konto sklepu internetowego sk-computer.pl.

Dostawa

 • Sklep internetowy sk-computer.pl realizuje dostawy na terenie Polski.
 • Koszty dostawy są ustalane i podawane Klientowi przy składaniu zamówienia.
 • Zamówione produkty będą dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty, chyba że Klient wskazuje inny preferowany sposób dostawy.
 • Sklep internetowy sk-computer.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z działania firm kurierskich lub innych przewoźników.

Reklamacje i zwroty

 • W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem internetowym sk-computer.pl w celu zgłoszenia reklamacji.
 • Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Reklamację można zgłosić pisemnie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego sk-computer.pl. W reklamacji należy podać dane kontaktowe, opis wady produktu oraz żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 • Sklep internetowy sk-computer.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub w inny ustalony sposób.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep internetowy sk-computer.pl podejmie działania naprawcze, wymianę produktu na nowy lub zwróci Klientowi koszt zakupu.
 • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwrot produktu powinien odbyć się w stanie nienaruszonym, kompletnym, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
 • Koszty związane z odesłaniem towaru w ramach zwrotu ponosi Klient, chyba że przyczyna zwrotu wynika z wady produktu lub błędu ze strony sklepu internetowego sk-computer.pl.

Ochrona danych osobowych

 • Sklep internetowy sk-computer.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów i przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności.
 • Dane osobowe Klientów są zbierane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, dostarczenia produktów oraz obsługi reklamacji i zwrotów.
 • Sklep internetowy sk-computer.pl nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia (np. przekazanie danych kurierowi).

Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin jest wiążący dla Klientów sklepu internetowego sk-computer.pl.
 • Sklep internetowy sk-computer.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu będą obowiązywać od daty ich opublikowania na stronie sklepu internetowego sk-computer.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • W przypadku sporów wynikłych między sklepem internetowym sk-computer.pl a Klientem, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia drogą negocjacji, spór podlega rozstrzygnięciu przez właściwy sąd na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Sklep internetowy sk-computer.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia działalności sklepu w przypadku konieczności konserwacji, aktualizacji lub innych okoliczności uniemożliwiających prowadzenie sprzedaży.
 • Kontakt ze sklepem internetowym sk-computer.pl możliwy jest za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie internetowej.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia [data] i stanowi integralną część umowy między Klientem a sklepem internetowym sk-computer.pl dotyczącej zakupów w sklepie internetowym sk-computer.pl.